آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات ارديبهشت ۱۴۰۰
  چکیده ابوالمفضل شیبانی از راویان بسیار فعال در حوزه‌های حدیثیِ فریقین است. یکی از مسئله‌های مهم دربارۀ این راوی، وضعیت وثاقت و ضعفِ وی است. هرچند او در منابع رجالی فریقین مورد تضعیف قرار گرفته است و بسیاری نیز در قضاوت دربارۀ وی از همین منابع پیروی نموده‌اند، اما برای این‌که بتوانیم از درستیِ تضعیفِ او در منابع رجالی اطمینان حاصل نماییم، باید به قرینه‌هایی...
  شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۵:۲۸