لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات آذر ۱۳۹۹
  مصطفی عبدالرازق را بدون شک می‌توان یکی از مهم‌ترین اندیشمندان و فیلسوفان عرب در دوران معاصر به شمار آورد حال آنکه در ایران چنان که شایسته است به وی و مهمترین نوشته او یعنی کتاب" تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیة" پرداخته نشده است. در بخش "حاشیه، نکته، یادداشت" شماره ۱۸۴ مجله آینه پژوهش، نگاه وی به اصول فقه اسلامی و تعریف آن ذیل عنوان "فلسفه اسلامی" در واکنش به...
  پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۶
  عبدالرحمان بدوی یکی از پرتلاش‌ترین و در عین حال عجیب و غریب‌ترین محقّقان و اندیشمندان مسلمان در دوران معاصر است. بهترین گواه بر این مدعا دستاوردهای او در زمینه «علوم عقلی»، از جهت گستردگی و دقّت، است که هر پژوهشگر آگاه از دشواری‌های نگارش، ترجمه و تحقیق در زمینه فلسفه، منطق، کلام، عرفان و تصوّف را متعجّب می‌گرداند تا حدّی که فیلسوف پرکاری همچون حسن حنفی (به...
  پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۱