لینک های روزانه
  آمار بازدید
  وائل حلاق، استاد شریعت اسلامی در دانشگاه کلمبیا را چه در ایران و چه در جهان عرب، بیش از هرچیز با کتاب جنجال‌انگیزش یعنی The Impossible Stateیا همان دولت ممتنع می‌شناسند اما او آثار دیگری هم دارد که تا کنون کمتر مورد توجه قرار داشته ولی غفلت از آنها فهمی ناقص از اندیشه وی به دست خواهد داد. حلاق در سال 2005م کتابی با عنوان The Origins and Evolution of Islamic Law نوشت که بلافاصله توسط ریاض المیلادی به زبان عربی ترجمه و در سال 2007م توسط انتشارات «دار المدار الإسلامی» منتشر شد. شاید در نگاه نخست چنین به نظر آید که این نوشته حلاق ارتباطی با نوشته‌های بعدی او نداشته و یا دست‌کم در مقایسه با آن‌ها کم اهمیت باشد، اما مطالعه آثار بعدی او نشان می‌دهد که هسته اصلی اندیشه‌اش درباره شریعت، فقه و شرق‌شناسی را باید در همین کتاب جست‌وجو کرد.
  او در آخرین نوشته‌هایش بارها بر این مطلب تأکید کرده است که برداشت قانونی و فقهی از شریعت، برآمده از مدرنیته و اتفاقات پس از آن در کشورهای اسلامی بوده و شریعت در معنای پیشامدرن آن، هرگز محدود به امر قانون‌گذاری نبوده است. اینجا می‌توان پی برد که چرا حلاق به تاریخ شریعت، کارکرد آن در میان مسلمانان سده‌های نخستین و آمیختگی‌اش با سیاست، اقتصاد و دیگر ابعاد جامعه توجه نشان داده است. بر همین پایه می‌توان گفت که مبنای ارزیابی حلاق از کارکرد شریعت در دوران مدرن، وضعیت آن در دوران پیشامدرن و به‌ویژه سده‌های نخستین است که پژوهش او در این اثر بر محور آن می‌چرخد.

  نشریه باور، شماره چهارم
  چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۴:۴۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت