لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات اسفند ۱۴۰۲
  وائل حلاق، استاد شریعت اسلامی در دانشگاه کلمبیا را چه در ایران و چه در جهان عرب، بیش از هرچیز با کتاب جنجال‌انگیزش یعنی The Impossible Stateیا همان دولت ممتنع می‌شناسند اما او آثار دیگری هم دارد که تا کنون کمتر مورد توجه قرار داشته ولی غفلت از آنها فهمی ناقص از اندیشه وی به دست خواهد داد. حلاق در سال 2005م کتابی با عنوان The Origins and Evolution of Islamic Law نوشت که بلافاصله توسط ریاض...
  چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۴:۴۷